Thursday, April 17, 2014

MUGESERA AKOMEJE KWIFASHISHA BIBIRIYA YIREGURA

Ku wa 11 Werurwe 2013 ubwo Dr. MUGESERA Leo yisobanuraga ku byaha aregwa n’Ubushinjacyaha, yifashishije imwe mu mirongo ya Bibiriya,aho yavuze ko iyo usomye amagambo amwe n’amwe  Yezu yakoreshaga ,wakwibaza niba yarayavuganaga ubugome bwinshi ku buryo wanatekereza ko  na we   atacibwa  urubanza .
Muri ayo magambo yavuzwe na Yezu ,yavuzemo aho yabwiraga abantu ngo ni abana b’inzoka,aho yasohoraga abantu mu rusengero akajugunya hanze ibintu byose ,aho yabwiraga abantu ko bazahekenya amenyo ndetse n’andi magambo agaragaza ko  Yezu yavugaga arakariye abo abwira kubera ibikorwa byabo bibi bakoraga. Yavuze ko impamvu zo kwifashisha aya magambo yo muri bibiriya,ari ukugira ngo yerekane ko umuntu adakwiye kwihutira  guca urubanza wumvise ijambo rimwe,ahubwo ukwiye kwitonda ugasesengura interuro yose uko yakabaye.Nyuma y’ibyo ,MUGESERA yongeye gutinda ku nyandiko itanga ikirego  yatanzwe n’Ubushinjacyaha,avuga koUrukiko rudakwiye kuyiha agaciro ngo kuko ifite inenge,itera urujijo.Muri  izo nenge  ,yavuze  ko usanga Ubushinjacyaha butagaragaza abantu bafatanyije abo aribo, amashyaka bakoranaga ayo ariyo,igihe icyo gikorwa cyakorewe ndetse n’itariki icyo gikorwa cyakorewe, ibyo akaba abona bibangamiye imyiregurire ye.Yongeye guhakana yivuye inyuma ko  atahamagariye Abahutu kwica Abatutsi,kuko n’intambara yabaye yaravuye mu Gihugu  amaze imyaka ibiri yose hanze yacyo.
MUGESERA  wakomeje guhakana ibyo yavuze,yanavuze ko atigeze yita Abatutsi ibyitso by’inkotanyi,avuga ko n’ijambo rye atari ryo ryabaye   intandaro yo kwica Abatutsi,ahubwo avuga ko  yakomeje gutabaza asaba ko hari ibintu byakorwa ngo  ubwicanyi buhagarare birimo gukura ingabo za Ouganda mu gihugu no kuzisubiza iwazo ndetse no gushyira ingabo z’amahanga  ku mupaka w’ u Rwanda na Ouganda,ariko ibyo byose nta na kimwe cyakozwe .Urubanza ruzakomeza ku wa 12/03 saa  mbiri n’igice MUGESERA yiregura.  
BIBIRIYA YIREGURA
P.O. Box: 1328 KIGALI - RWANDA,  E-mail: info@nppa.gov.rw